Công trình thi công

Âm thanh Firstsound đồng hành cùng chuỗi 30 Shine

Âm thanh Firstsound đồng hành cùng chuỗi cắt tóc 30 SHINE

Đội ngũ kĩ thuật của Firstsound tư vấn và thi công lắp đặt âm thanh...

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Terra Coffee & TeaLoa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Terra Coffee & Tea

Loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng Terra Coffee & Tea

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tiếp tục đồng hành cùng...

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại The Cup Cafe

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại The Cup Cafe

Đội ngũ kĩ thuật của Firstsound tư vấn và thi công lắp đặt loa cho...

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Solei Coffee & Spa

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Solei Coffee & Spa

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Solei Coffee & Spa, Phố Hoàng...

Loa cho quán cafe của Firstsound được lắp đặt cho Vjuice Fruit

Loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng VJuice Fruit

Loa cho quán cafe của Firstsound hân hạnh đồng hành cùng Vjuice Fruit. Với diện...

Loa cho quán bar của Firstsound được lắp đặt cho Up & Down Coffee & Beer

Loa cho quán bar của Firstsound được lắp đặt cho Up & Down Coffee & Beer

Hệ thống loa cho quán Bar ( cafe) của Firstsound đã được lắp đặt tại...

Loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng Sense Coffee

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại SENSE COFFEE

Hệ thống loa cho quán cafe Firstsound đã được tư vấn và lắp đặt bởi...

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng Bọt Coffee & Bear

Loa cho quán bar của Firstsound đồng hành cùng Bọt Coffee & Bear

Hệ thống loa cho quán Bar ( cafe) của Firstsound đã được lắp đặt tại...

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng The Station Coffee

Loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng Station Coffee

Hệ thống loa cho quán cafe Firstsound đã được tư vấn và lắp đặt bởi...

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng Bee trà chanh

Loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng BEE trà chanh

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng quán BEE (trà chanh...

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng Aha Coffee

Loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng AHA COFFEE

Loa cho quán cafe của Firstsound hân hạnh đồng hành cùng AHA COFFEE. Với diện...

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound đồng hành cùng Cafe Băng

Đội ngũ kĩ thuật của Firstsound tư vấn và thi công lắp đặt âm thanh...

Đối tác