Công trình thi công

Loa cho nhà hàng của Firstsound lắp đặt tại Casa Mia

Loa cho nhà hàng của Firstsound tư vấn lắp đặt tại CASA MIA

Hệ thống âm thanh, loa cho nhà hàng của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho nhà hàng của Firstsound lắp đặt tại Papas Chicken

Loa cho nhà hàng tư vấn và lắp đặt cho PaPas Chicken

Hệ thống âm thanh, loa cho nhà hàng của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và lắp đặt tại BBQ Black Ball

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Black Ball

Hệ thống âm thanh, loa cho nhà hàng của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Nhất Long Coffee

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Nhất Long Coffee

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và lắp đặt tại Bông Cà Phê

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Bông Cà Phê

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firstsoud lắp đặt tại Homie Box Coffee Shop

Loa cho quán cafe của Firstsoud lắp đặt tại Homie Box Coffee Shop

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Hệ thống loa cho quán cafe Firstsound lắp đặt tại ADAM CAFE

Hệ thống loa cho quán cafe Firstsound lắp đặt tại ADAM CAFE

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firtsound tư vấn và lắp đặt tại UP COFFEE

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại UP COFFEE

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe lắp đặt tại quán Urban Station, quận Tân Bình

Loa cho quán cafe lắp đặt tại quán Urban Station, quận Tân Bình

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Trà Tiên Hưởng Nguyễn Sơn, Tân Phú

Loa cho quán trà sữa lắp đặt tại Trà Tiên Hưởng, Nguyễn Sơn

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và lắp đặt tại Nhất Long Coffee

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại Nhất Long Coffee

Hệ thống âm thanh, loa cho quán cafe của Firstsound tư vấn và hỗ trợ...

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt loa cho House Of Cha Kim Mã

Loa cho quán cafe của Firstsound lắp đặt tại House Off Cha, Hà Nội

Hệ thống loa cho quán cafe của Firstsound đã được lắp đặt cho quán trà...

Đối tác