Firstsound

Tổng hợp các loại loa, âm ly của thương hiệu Firstsound- tự hào âm thanh Việt

Loa karaoke L400

Dàn loa karaoke gia đình KA-008

Giá: 8,000,000

Giới thiệu về dàn karaoke gia đình KA-008 Bộ karaoke gia đình...

Đặt mua

Dàn karaoke gia đình FS-600 2 L250

Dàn karaoke gia đình KA-007

Giá: 9,000,000

Giới thiệu về dàn karaoke gia đình KA-007 Bộ karaoke gia đình...

Đặt mua

amply FS-900

Amply FS-900 – Amply chuyên dùng karaoke gia đình

Giá: 6,500,000

1. Giới thiệu về âm ly gia đình Firstsound FS-900 Amply karaoke...

Đặt mua

Loa-karaoke-V300

Dàn karaoke gia đình trọn bộ KA-006

Giá: 10,000,000

Giới thiệu về dàn karaoke gia đình KA-006 Bộ karaoke gia đình...

Đặt mua

Dàn karaoke gia đình FS-600 và cặp loa L210

Dàn karaoke gia đình trọn bộ KA-004

Giá: 9,000,000

Giới thiệu về dàn karaoke gia đình KA-004 Bộ karaoke gia đình...

Đặt mua

Dàn karaoke gia đình FS-600 và cặp loa L210

Loa karaoke L210 công suất 210w

Giá: 3,000,000

Giới thiệu về loa vệ tinh karaoke L210 Loa vệ tinh karaoke...

Đặt mua

Âm ly Karaoke gia đình FS-300

Âm ly cho quán cà phê Firstsound FS-300

Giá: 3,000,000

Giới thiệu về âm ly gia đình Firstsound FS-300 Amply karaoke gia...

Đặt mua

DÀN LOA KARAOKE GIA ĐÌNH KA-003

Dàn karaoke gia đình trọn bộ KA-003

Giá: 8,000,000

Giới thiệu về dàn karaoke gia đình KA-003 Bộ karaoke gia đình...

Đặt mua

Dàn loa karaoke gia đình KA-002

Dàn karaoke gia đình KA-002

Giá: 7,000,000

Giới thiệu về dàn karaoke gia đình KA-002 Bộ karaoke gia đình...

Đặt mua

Dàn karaoke gia đình KA-001

Dàn karaoke gia đình trọn bộ KA-001

Giá: 8,000,000

Giới thiệu về dàn karaoke gia đình KA-001 Bộ karaoke gia đình...

Đặt mua

Âm ly karaoke gia đình Firstsound FS-600

Âm ly Karaoke gia đình Firstsound FS-600

Giá: 5,000,000

1. Giới thiệu về âm ly gia đình Firstsound FS-600 Amply karaoke...

Đặt mua

Đối tác

EventListener("load",initiateCall,!1):window.attachEvent("load",initiateCall,!1);