Dàn trọn gói

Giải pháp âm thanh trọn gói cho quán

Giải pháp loa cafe cho quán không gian từ 50 đến 100m2 A380 4V40

Giá: 10,700,000

Trọn bộ giải pháp  âm thanh cho quán cafe của Firstsound cho...

Đặt mua

Dàn loa cho quán cà phê dưới 50m A150-4V25

DÀN LOA, ÂM THANH CHO QUÁN DƯỚI 50M2 A150-4V25

Giá: 7,200,000

Dàn âm thanh cho quán cafe của Firstsound cho không gian quán...

Đặt mua

Dàn loa cho quán cà phê dưới 50m A150-2V40

DÀN LOA, ÂM THANH CHO QUÁN DƯỚI 50M2 A150-2V40

Giá: 5,600,000

Dàn loa cho quán cafe của Firstsound cho không gian quán cà...

Đặt mua

Dàn loa cho quán cà phê dưới 50m A150-2V26

Dàn loa, âm thanh cho quán dưới 50m2 A150-2V26

Giá: 5,000,000

Giải pháp loa cho quán cà phê của Firstsound cho không gian...

Đặt mua

Dàn loa cho quán cà phê dưới 50m A150-4V16

Dàn loa, âm thanh cho quán dưới 50m2 A150-2V25

Giá: 4,800,000

Giải pháp âm thanh của Firstsound cho không gian quán cà phê,...

Đặt mua

Dàn loa cho quán cà phê dưới 50m A150-4V16

Dàn loa, âm thanh cho quán cà phê dưới 50m2 A150-4V16

Giá: 4,400,000

Dàn loa, âm thanh cho quán cà phê của Firstsound cho không...

Đặt mua

Dàn loa, âm thanh cho quán cà phê dưới 50m2 A150 – 2V16

Giá: 3,400,000

Dàn loa cho quán cà phê dưới 50m2 của Firstsound với thiết...

Đặt mua

Dàn âm thanh cho quán dưới 150m2 (A700+ 6V100)

Giá: 19,800,000

Giải pháp loa, hệ thống âm thanh cho không gian quán cà...

Đặt mua

Dàn âm thanh cho quán dưới 120m2 (1A700 + 4V130)

Giá: 17,600,000

Giải pháp loa, hệ thống âm thanh cho không gian quán cà...

Đặt mua

Dàn âm thanh cho quán dưới 100m2 ( A400 và 4V100)

Giá: 13,800,000

Giải pháp loa, hệ thống âm thanh cho không gian quán cà...

Đặt mua

Dàn âm thanh cho quán dưới 60m2 ( A400 và 2V100)

Giá: 9,200,000

Giải pháp loa, hệ thống âm thanh cho không gian quán cà...

Đặt mua

Dàn âm thanh cho quán không gian mở dưới 20m2 ( A150 và 4V12)

Giá: 4,200,000

Giải pháp loa, hệ thống âm thanh cho không gian quán cà...

Đặt mua

Đối tác